Elektroniğin Temeli: Algoritma Nedir ?

Algoritma Şeması

Algoritma, mantık demektir. Bir yazılıma başlamadan önce kurulan mantık şemasıdır. Amacı, bir problemi, tasarıyı, projeyi yapmadan önce o projenin en doğru ve kontrollü şekilde yapılmasını sağlamaktır. Tarih İlk olarak, Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Sözcüğü de Harezmi’nin algoritmaya koyduğu ismin Avrupalılarca telaffuzundan doğmuştur. Algoritma Örneği Algoritmalar daha kolay anlaşılması açısından akış şemaları kullanılarak yapılabilirler. Aşağıda kullanıcının girdiği dört sayının ortalamasını bulan yazılımın algoritması bulunmaktadır. Eğer incelerseniz algoritma hakkında az çok fikir sahibi olabilirsiniz. A0 –> Başla A1 –> Sayaç=0 (Sayaç’ın ilk sayısı 0 olarak başlar.) A2 –> Sayı=?…

Read More